. Mapei .

EPOJET, .

1 Eporip. , , .

Eporip Turbo.


EPOJET, ( A+B),      2.5 (2+0,5)
3 964 . :
EPOJET EPOJET ()


- , , , .
- ...
EPOJET, ( A+B),      4 (3,2+0,8)
5 870 . :
EPOJET EPOJET ()


- , , , .
- ...
EPORIP, ( A+B),     10 (7,5+2,5)
11 130 . :
Eporip EPORIP ()


• () ;...
EPORIP, ( A+B),     2 (1,5+0,5)
2 211 . :
Eporip EPORIP ()


• () ;...
EPORIP TURBO, ( A+B),     0.508 (0,5+0,008)
762 . :
Eporip Turbo EPORIP TURBO ( )
.

Eporip Turbo :...
: